Cơ hội nghề nghiệp
Chúng tôi giúp nhân sự phát triển nghề nghiệp bằng cách tạo nhiều cơ hội cho nhân sự tham gia làm việc ở nhiều loại hình dự án khác nhau
Vị Trí Mô tả Nơi làm việc
KIẾN TRÚC SƯ CHỦ TRÌ QUY HOẠCH

 • Chủ trì các dự án quy hoạch từ concept đến triển khai hồ sơ 1/500.
 • Điều phối các bộ môn hạ tầng liên quan
 • Kiểm tra, điều phối để đảm bảo dự án đúng tiến độ.
QUẬN 1, TP.HCM
KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH
 • Lên phương án ý tưởng quy hoạch theo yêu cầu của chủ trì thiết kế
 • Báo cáo phương án quy hoạch cho chủ đầu tư, cơ quan nhà nước
 • Lập tiến độ, triển khai các hồ sơ quy hoạch 1/2000, 1/500
 • Phối hợp các bộ môn hạ tầng liên quan
QUẬN 1, TP.HCM
KIẾN TRÚC SƯ CHỦ TRÌ CÔNG TRÌNH
 • Chủ trì các dự án kiến trúc công trình từ concept đến hồ sơ thi công
 • Điều phối các bộ môn liên quan về kết cấu, MEP…
 • Kiểm tra, điều phối để đảm bảo dự án đúng tiến độ
QUẬN 1, TP.HCM
KIẾN TRÚC SƯ CÔNG TRÌNH
 • Lên phương án ý tưởng kiến trúc theo yêu cầu của chủ trì thiết kế
 • Lập tiến độ,  triển khai các hồ sơ giai đoạn từ TKCS đến hồ sơ thi công
 • Phối hợp các bộ môn liên quan về kết cấu, MEP…
QUẬN 1, TP.HCM
KIẾN TRÚC SƯ NỘI THẤT
 • Lên phương án ý tưởng nội thất theo yêu cầu
 • Báo cáo phương án cho chủ đầu tư
 • Phối hợp các bộ môn liên quan về kết cấu, MEP…
QUẬN 1, TP.HCM
TRƯỞNG NHÓM 3D
 • Chủ trì làm phối cảnh, phim cho các dự án lớn
 • Thể hiện 2D, 3D theo yêu cầu của chủ trì thiết kế
QUẬN 1, TP.HCM
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC 2D,3D
 • Thể hiện 2D, 3D theo yêu cầu của chủ trì thiết kế
 • Triển khai thiết kế hồ sơ chi tiết nội, ngoại thất
 • Thực hiện các công việc khác liên quan đến đồ họa
QUẬN 1, TP.HCM
follow us
Copyright © 2016 VO GIA. All Right Reserved. Thiet ke web Tran Le