Dịch vụ Cao Ốc Văn Phong 9 - 11
Cao Ốc Văn Phong 9 - 11
Vị trí dự án: quận 3
Thể loại dự án: văn phòng
Tổng sàn xây dựng: 30.000m2
Chiều cao tầng: 21 tầng
Tiến độ dự án: xong phương án ý tưởng

Văn phòng 21 tầng bao gồm 2 tầng hầm, 3 tầng thương mại và các tầng trên làm văn phòng. Hình thức kiến trúc hiện đại.
follow us
Copyright © 2016 VO GIA. All Right Reserved. Thiet ke web Tran Le