Dịch vụ Hospital
Hospital
Vị trí dự án: Q2, Tp.Hồ Chí Minh
Tiến độ dự án: Hoàn thành ý tưởng thiết kế và phê duyệt 1/500
Tham gia: Steve có trách nhiệm của Giám đốc thiết kế và quản lý tư vấn thiết kế dự án trong thời gian làm việc tại Đại Quang Minh
Miêu tả: Đây là bệnh viện quốc tế cao cấp với tổng GFA khoảng 75.000m2 với 500 giường bệnh. Ý tưởng giúp tránh được cảm giác không tốt về bệnh viện nằm trong phạm vi phát triển nhà ở, đề xuất thiết kế cho mặt tiền với cảm giác thương mại để kết nối với phần còn lại của dải thương mại dọc theo đường Mai Chí Tho.
follow us
Copyright © 2016 VO GIA. All Right Reserved. Thiet ke web Tran Le