Dịch vụ Kingmaker Footwear Factory
Kingmaker Footwear Factory
Vị trí dự án: Bình Dương
Tiến độ dự án: 3D Rendering
Tham Gia: Steve có trách nhiệm như một kiến trúc sư thâm niên trong thời gian làm việc tại NewCC
Miêu tả: Là phức tạp của nhà máy 5 tầng, tòa nhà văn phòng, căng tin, hồ bơi, cảnh quan và các cơ sở khác.
follow us
Copyright © 2016 VO GIA. All Right Reserved. Thiet ke web Tran Le