Dịch vụ Metro Center Đà Nẵng
Metro Center Đà Nẵng
Vị trí dự án: Đà Nẵng
Thể loại dự án: nhà máy
Tổng sàn xây dựng: 4000m2
Chiều cao tầng: 2 tầng
Tiến độ dự án: đã hoàn thành
follow us
Copyright © 2016 VO GIA. All Right Reserved. Thiet ke web Tran Le