Dịch vụ Nguyễn Kim Cần Thơ
Nguyễn Kim Cần Thơ
Vị trí dự án: Cần Thơ
Thể loại dự án: Phức hợp, thương mại
Tổng sàn xây dựng: 24.000m2
Chiều cao tầng: 12 tầng
Tiến độ dự án: hoàn thành thiết kế cơ sở

Dự án phức hợp bao gồm dịch vụ thương mại, văn phòng và rạp chiếu phim
follow us
Copyright © 2016 VO GIA. All Right Reserved. Thiet ke web Tran Le