Dịch vụ Sala City
Sala City
Vị trí dự án: Quận 2, HCM
Tổng sàn xây dựng: 106 ha
Tiến độ dự án: 
Đang trong quá trình thi công
Tham Gia:
Steve có trách nhiệm phụ trách Giám Đốc quản lý thiết kế trong thời gian làm việc tại công ty Đại Quang Minh.
follow us
Copyright © 2016 VO GIA. All Right Reserved. Thiet ke web Tran Le