Dịch vụ SMU Embrey Engineering Bldg
SMU Embrey Engineering Bldg
Vị trí dự án: Ft.Worth, Tx, USA
Tổng diện tích sàn: 1.3 ha
Tiến độ dự án: Hoàn thành ý tưởng thiết kế và thi công
Tham Gia: 
Trung Nguyễn chịu trách nhiệm thiết kế trong thời gian làm việc tại Hahnfed Hoffer Stanford Studio
Miêu tả: Tòa nhà Kỹ thuật Embrey là một trong ba tòa nhà chính mới tạo thành Trường Kỹ thuật Lyle của SMU. Đây là nơi đặt các Cơ quan Cơ khí, Môi trường và Kỹ thuật Xây dựng.
follow us
Copyright © 2016 VO GIA. All Right Reserved. Thiet ke web Tran Le